ลิขสิทธิ์และการรับประกัน

Thai Voyage Online Store และเนื้อหาทั้งหมดได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศ

อนุญาตให้ทำสำเนาทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อทำสำเนาและพิมพ์เฉพาะพื้นที่เหล่านั้นในไซต์ที่จำเป็นต้องใช้เมื่อใช้ไซต์เป็นแหล่งซื้อขาย การคัดลอกการเปลี่ยนแปลงหรือการแจกจ่ายส่วนใดส่วนหนึ่งหรือเนื้อหาของไซต์ด้วยเหตุผลอื่นใดโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากการจัดการทรัพยากร https://thai-voyage.com โดยเด็ดขาด

ร้านอินเทอร์เน็ต "ไทยวีซ่า" การจัดการและผู้ดูแลระบบจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นในระหว่างการใช้หรือใช้งานเว็บไซต์ https://thai-voyage.com และข้อมูลใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม เนื้อหาและข้อมูลทั้งหมดที่นำเสนอบนเว็บไซต์: https://thai-voyage.com มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เพื่อการศึกษาหรือข้อมูลเท่านั้น แอพพลิเคชันและผลิตภัณฑ์ไม่ได้มีไว้เพื่อวินิจฉัยรักษารักษาหรือป้องกันอาการหรือโรคใด ๆ ปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพเพื่อขอคำแนะนำและคำแนะนำจาก https://thai-voyage.com

ทรัพยากรทางการค้า: https://thai-voyage.com จัดทำขึ้นตามหลักการ "ตามสภาพ" และการบริหารทรัพยากรไม่ได้ให้การรับประกันอย่างชัดแจ้งหรือโดยนัยใด ๆ เกี่ยวกับบริการที่จัดเตรียมไว้หรือข้อมูลที่ให้ไว้ ในกรณีที่ข้อมูลไม่ถูกต้องผู้ซื้อเกี่ยวกับตัวเองและที่อยู่จัดส่งของการสั่งซื้อเมื่อซื้อสินค้าออนไลน์ https://thai-voyage.com https://thai-voyage.com บริหารทรัพยากรจะไม่รับผิดชอบสำหรับการส่งมอบที่ไม่ถูกต้อง ในกรณีของการส่งคืนพัสดุภัณฑ์ไปยังที่อยู่ร้านอินเทอร์เน็ต https://thai-voyage.com โดยไม่คำนึงถึงเหตุผลในการคืนสินค้าลูกค้าจะต้องชำระเงินเพื่อส่งพัสดุอีกครั้ง

แม้จะมีความจริงที่ว่ามีความพยายามทั้งหมดจะทำในการรักษาข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันในเว็บไซต์ https://thai-voyage.com ร้านอินเทอร์เน็ต "ไทย Voyage" ขอสงวนสิทธิ์ในการลบหรือแก้ไขเนื้อหาใด ๆ หรือเงื่อนไขในเวลาใดก็ได้ตามที่เห็นสมควร

https://thai-voyage.com

 06/19/2013

2013 - 2020 © THAI VOYAGE Online store . สงวนลิขสิทธิ์